Transzvuk
English   

Автоматизоване обладнання для пальових робіт

Pressing piles into the ground

Вдавлювання та витяг
будівельних елементів:
паль, труб, шпунтів

+38 067 4861177

“Pilebreaker”
Зрубка голів паль

Pilebreaker
Агрегатно-модульна система для вдавлювання паль - Tрансзвук

Агрегатно-модульна система для вдавлювання паль

Розробка автоматизованого процесу вдавлювання в ґрунт будівельних елементів заводського виготовлення починається з розробки Агрегатно-модульної системи для вдавлювання паль (Патент UA № 114055). Ця система розроблена і впроваджена в будівельне виробництво ІЦ Трансвук в Одесі. Систему застосовують під час влаштування пальових фундаментів і шпунтових огороджень цивільних і промислових будівель. Агрегатно-модульна система, як показано нижче, складається з оригінальної гідравлічної паледавлювальної машини гравітаційного типу і модульної координатної системи ковзання для двокоординатного позіційного переміщення паледавлювальної машини.

Система для вдавлювання паль - Tрансзвук

Агрегатно-модульна система для вдавлювання паль
1 - Палевдавлювальна машина CO-450, 2 - Агрегатний модуль (поздовжні напрямні), 3 - Каретка (поперечні напрямні), 4 - Анкерні вантажі, 5 - Паля залізобетонна

Концепція використання Агрегатно-модульної системи дає змогу здійснювати точне двокоординатне ( X, Y) кероване переміщення палевдавлювальної машини без необхідності її переанкерування краном, а також без переривання основного технологічного процесу: вдавлення палі в ґрунт - переміщення палевдавлювальної машини. При цьому годинна продуктивність становить до чотирьох паль. Технічні характеристики наведено нижче.

Зусилля вдавлення ном.  2000 кН
Швидкість вдавлення  1.5 ÷ 3 м/хв
Швидкість переміщення  2.1 м/хв
Позиційна точність  ± 10 мм

Палевдавлювальна машина

Гідравлічна палевдавлювальна машина (Патент UA №77005) призначена для вдавлювання в ґрунт будівельних елементів заводського виготовлення: залізобетонних паль перерізом до 450×450 мм, шпунтових паль габаритом не більше ніж 500 мм і металевих труб. Максимальне зусилля вдавлювання палі становить 230 тс (2300 кН). Машина працює за принципом центрування палі за допомогою бічної клинової затискної системи і циклічного занурення палі в ґрунт у ручному або автоматичному режимі. Зусилля вдавлювання палі (сила опору ґрунту) регулюється гідравлічною системою машини. Палевдавлювальна машина СО-450 належить до гравітаційного типу і анкерується металевими вантажами за допомогою сервісного крана. Загальна маса анкерних вантажів може досягати 200 тонн і визначається силою опору ґрунту вдавленню палі. Маса машини становить 14,3 тонни. Це найкращий показник серед наявного обладнання за відношенням зусилля вдавлення, що розвивається машиною, до її маси. Ця особливість важлива під час роботи в умовах обмеженого робочого простору. Вдавлювану палю завантажують у машину за допомогою сервісного крана. За необхідності вдавлювання паль нижче рівня земної поверхні (до 12 метрів) використовується металевий інвентарний інструмент. До складу бригади робітників входять: оператор машини, кранівник і два стропальники.
Палевдавлювальна машина CO-450

Модульна координатна система переміщення

Модульна координатна система (МКС) переміщення машини (Патент UA № 62369) являє собою гідравлічну систему ковзання підлогового типу, що складається з основного (агрегатного) і допоміжного поздовжніх модулів (нерухомих), і поперечної каретки (рухомої). Цю систему розроблено відповідно до загальних принципів міжнародного стандарту для будівельних конструкцій (ISO 2848:1984 Building construction - Modular coordination - Principles and rules). У цьому стандарті зазначено цілі модульної координації розмірів у будівництві та визначено основні розміри будівель, споруд, фундаментів, а також розташування їхніх елементів, паль, устаткування і вузлів. МКС використовує прямокутну просторово-координаційну систему на основі будівельних модулів: М10 - базовий, М12 - середній, М15 - мультимодуль. Використовувані модулі системи ідентичні та взаємозамінні, що дає змогу з'єднувати їх у різних комбінаціях, водночас переміщення машини контролюється за двома осями. Модульна система ковзання може також використовуватися для переміщення важкого обладнання або конструкцій (до 350 тонн) як у поздовжньому, так і в поперечному напрямках. Питомий тиск на ґрунт при використанні одного модуля становить 15,7 тонн, а при використанні двох модулів - 8,3 тонни на квадратний метр. Це дає змогу виконувати пальові роботи на зсувних і зсувонебезпечних схилах, а також на будівельних майданчиках зі слабкими або водонасиченими ґрунтами.

Інженерний Центр Трансзвук. Провулок Нахімова, 6, 65014 Одеса, Україна. Тел: +380674861177 | E-mail: ECTranszvuk@gmail.com
Матеріали опубліковані на сайті www.transzvuk.com є об'єктом авторського права. Тексти, фотозображення, авторські та суміжні права належать торговій марці "Трансзвук". Жодна частина змісту сайту не може бути відтворена будь-яким способом без письмового дозволу автора. ©Transzvuk